Grębowianki w Dębicy „XX Galicyjskie Konfrontacje Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych”