Jagoda z Panią Sekretarz na Senioriadzie w Sandomierzu