Jamniczanki w Starym Dzikowie- Wątki folkloru ludowego