Niedziela Palmowa- Konkurs na Najpiękniejszą Palmę