Udział AS w Przeglądzie Piosenki w ramach Senioriady 2018 w Tbg