Udział zespołów GCK w 50-leciu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Grębowie