wykład AS „Zdrowotne walory aktywnego wypoczynku” dr Barbara Wolny