Wykład dla AS „Dobre wychowanie w trudnej ponowoczesności „