Akademia Seniora

Akademia Seniora  będzie miała swoją siedzibę w Gminnym Centrum Kultury.
Wszystkich zainteresowanych nową inicjatywą zapraszamy na spotkanie 
29 stycznia 2016r. o godz. 18.00
w Gminnym Centrum Kultury.
 
UTW
 
Zarząd Akademii  w Grębowie,
w składzie:
 
1. Małgorzata Gawrońska – Prezes Zarządu,
2. Zofia Tryk– członek Zarządu
3. Jolanta Grębowiec – członek Zarządu.
 
Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Akademii Seniora  w Grębowie
w składzie:
 
1. Maria Kopała – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
2. Maria Dec – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej,
3. Barbara Kolano – członek Komisji Rewizyjnej.