Biblioteka

              Biblioteka Publiczna w Grębowie powstała w 1949r. Jej założycielem był Franciszek Gorczyca- nauczyciel grębowskiego liceum. Biblioteka rozpoczyna swą działalność z księgozbiorem liczącym 209 woluminów. Liczba czytelników sięga 200 osób. Kontynuatorem szczytnej działalności jest Jan Matyka. Pierwszym etatowym pracownikiem- Julia Skrzypacz. Od 1 kwietnia 1962 r., obowiązki kierownika pełni Olga Muciek.
W 1972 r. biblioteka z samodzielnej gromadzkiej zostaje przekształcona na gminną, podlegają jej filie w Jeziórku i Wydrzy. Rok 1976 to przejęcie filii bibliotecznych w Stalach i Sobowie.
Po odejściu na emeryturę Olgi Muciek kierownikiem zostaje Janina Woynarowska /1985/. W czerwcu 1985 r. po wysiedleniu wsi Jeziórko księgozbiór tamtejszej filii zostaje przekazany i daje początek nowej filii bibliotecznej  w miejscowości Zabrnie.
W 1986 r. powstaje Oddział dla Dzieci, a w 1987 r. filia biblioteczna w Krawcach. W wyniku zmian administracyjnych filia biblioteczna w Sobowie zostaje przejęta przez WiMBP w Tarnobrzegu /1990/.
Od 15 września 2000 r. Biblioteka działa w strukturach Gminnego Centrum Kultury, którego dyrektorem jest Alicja Kubiak.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA:

 • GCK- BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GRĘBOWIE
 • FILIA BIBLIOTECZNA W KRAWCACH
 • FILIA BIBLIOTECZNA W STALACH
 • FILIA BIBLIOTECZNA W WYDRZY
 • FILIA BIBLIOTECZNA W W ZABRNIU

Biblioteka Publiczna w Grębowie czynna:

 • poniedziałek: 11.00- 19.00
 • wtorek:11.00-19.00
 • środa: 11.00-19.00
 • czwartek: 11.00-19.00
 • piątek: 8.00-16.00
 • sobota: nieczynne
 • W okresie wakacyjnym biblioteka czynna we wszystkie dni powszednie od 8.00-16.00

Pracownik biblioteki: Halina Skawińska

Filia Biblioteczna w Krawcach czynna:

 • poniedziałek: 11.00-16.00
 • czwartek:11.00-16.00

Pracownik biblioteki: Małgorzata Sączawa

Filia Biblioteczna w Stalach czynna:

 • poniedziałek: 9.00-16.00
 • wtorek: 9.00-16.00
 • środa: 8.00- 16.00

Pracownik biblioteki: Justyna Piwowar

Filia Biblioteczna w Wydrzy czynna:

 • poniedziałek: 11.00-17.00
 • wtorek:10.00-17.00
 • piątek:10.00-17.00

Pracownik biblioteki: Karolina Szewc


Filia Biblioteczna w Zabrniu czynna:

 • poniedziałek 12.00-20.00
 • środa 11.00-20.00
 • czwartek 10.00-20.00
 • piątek 11.00-20.00
 • sobota 12.00-20.00

Pracownik biblioteki: Sabina Motas

Biblioteka Publiczna w Grębowie gromadzi i udostępnia zbiory ze wszystkich dziedzin wiedzy, dla wszystkich grup użytkowników. Na bieżąco uzupełnia księgozbiór z zakresu literatury pięknej dla dorosłych, literatury dla dzieci i młodzieży oraz literatury popularnonaukowej. W swoich zbiorach gromadzi publikacje oraz dokumenty z  życia społecznego swojej miejscowości oraz regionu.

 

USŁUGI:

Udostępnianie zbiorów: wypożyczanie księgozbioru na zewnątrz oraz udostępnianie na miejscu.

Informacje: udzielanie informacji użytkownikom z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki, katalogów.

Działalność promocyjna: realizacja lekcji bibliotecznych, przyjmowanie wycieczek.

Wystawy promujące ważniejsze wydarzenia i rocznice.

BIBLIOTEKA W LICZBACH

 • Zarejestrowani czytelnicy: 1344
 • Wypożyczenia: 21 208  woluminy
 • odwiedziny w czytelni : 4793 użytkowników
 • udostępnianie książek na miejscu: 2335 woluminów
 • wypożyczenia czasopism bieżących: 1665 tytułów
 • udzielone informacje: 887
 • internet: 3311

ZBIORY BIBLIOTEKI 

 • Księgozbiór ogółem : 45 064 woluminy w tym:
 • literatura piękna dla dorosłych: 20 339 woluminy
 • literatura piękna dla dzieci: 14 468 woluminy
 • literatura popularnonaukowa: 10 257 woluminy


Ponadto polecamy księgozbiór regionalny m.in:

 • S. Dolański: Wspomnienia z długiego życia 1888-1972
 • S. Bąk: Wesele Ludowe w Grębowie
 • J. Sokół: Ludzie Czterolistnej Koniczynki
 • J. Stadnik: Na drogach puszczy sandomierskiej
 • opracowania F. Kotuli i W. Gaja- Piotrowskiego
 1. PROMOCJA CZYTELNICTWA: 
  Spotkanie z bajką- Głośne czytanie dla przedszkolaków z Publicznego Przedszkola w Grębowie