Zajęcia sportowe

ZUMBA  PONIEDZIAŁEK – GODZ. 1900 – 2000

ŚRODA  – GODZ. 1730 – 1830

AEROBIK od 5 października ŚRODA GODZ. 1900 -2000

PIĄTEK  – GODZ. 1800 -1900

JOGA  – od 7 października  w każdy PIĄTEK GODZ. 1600