Monthly Archives - październik 2017

Jamniczanki jadą do Warszawy!

W niedzielę 15 października Zespół Jamniczanki wystąpił na XXXIV Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie, gdzie zdobył nagrodę pienieżną [...]