Monthly Archives - marzec 2019

Relacja z wykładu 21.03

"Jak nie bać się cierpienia i śmierci? Chrześcijańska lektura księgi Hioba."- to temat wykładu, który poprowadził ks. prof. Roman [...]