Monthly Archives - październik 2019

Warsztaty plastyczne dla AS

Poniżej fotorelacja z warsztatów podczas, których Panie należące do Akademii Seniora, wykonały "jesienne ludki" na szklanych butelkach.

Warsztaty plastyczne AS

We wtorek odbyły się zajęcia plastyczne dla seniorek. Panie pod okiem instruktora wykonały piękne jesienne wianki.