Author - admin

Zespół Jamniczanki w Tarnogrodzie

27 kwietnia zespół Jamniczanki wystąpił na międzywojewódzkim przeglądzie "Wiejskich Zespołów Teatralnych" w Tarnogrodzie. Jury odebrało widowisko pt. Osesek u [...]