Monthly Archives - czerwiec 2019

Koncert Muzyki Organowej

W minioną niedzielę w Kościele Parafialnym w Grębowie odbył się "Koncert Muzyki Organowej". Licznie zgromadzona publiczność wysłuchała wspaniałych utworów [...]

Jagoda w Łoniowie

Zespół Jagoda z Zabrnia wraz z Panią Sekretarz Lidią Jurek wystąpili w Łoniowie na XII festynie rekreacyjno-kulturalnym w Łoniowie [...]