Podsumowanie i zakończenie zadania PIL

Podsumowanie i zakończenie zadania PIL

W miniony piątek tj. 14 czerwca odbyło się zakończenie i podsumowanie zadania ; Wdowa, kobieta samotna ale samowystarczalna. 
Na galę podsumowującą zaproszono wszystkich prowadzących. Uczestniczkom wręczono dyplomy. Wyświetlono prezentację podsumowującą.
„Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019” dofinansowanego ze środków  Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszanie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD „TRYGON- Rozwój i Innowacja”, Fundacja Przestrzeń Lokalna”.

GALERIA