Monthly Archives - listopad 2021

Kraszewski. Komputery dla bibliotek.

Gminne Centrum Kultury w Grębowie jest Beneficjentem Programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”. Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego [...]

Głośne czytanie

Spotkanie czytelników z Misiem Remisiem autorstwa Pascale Vedere i Denise Chabot za nami. Na serię składają się: 1. Miś [...]