Udział Wiejskiego Domu Kultury w Stalach w projekcie

Udział Wiejskiego Domu Kultury w Stalach w projekcie

Projekt: „Sieć na kulturę w podregionie tarnobrzeskim”.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury (GSIK) poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych

  • Rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć
  • Wyposażenie placówki w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów

Pracownik Wiejskiego Domu Kultury w Stalach weźmie udział w szkoleniu,
w ramach wybranej ścieżki tematycznej. Szkolenie będzie składało się z dwóch etapów i zostanie zakończone uzyskaniem certyfikatu.

Placówka zyska na wzmocnieniu wizerunku poprzez wprowadzenie do oferty atrakcyjnych i przyszłościowych zajęć, podniesione zostaną kompetencje pracownika
w zakresie nauczania nowych technologii.

Dla dzieci i młodzieży zostaną zorganizowane ciekawe zajęcia pozalekcyjne jako forma spędzania wolnego czasu.

W ramach udziału w projekcie Wiejski Dom Kultury w Stalach otrzymuje sprzęt komputerowy. Projekt jest w 100% dofinansowany.