Monthly Archives - październik 2023

Zajęcia dla Akademii Seniora

W pięknej scenerii restauracji Rybka w kameralnym gronie czytaliśmy fragmenty książki ,,Faust" Johana Wolfganga Goethego. Próbowaliśmy szukać odpowiedzi na [...]