Remont Domu Ludowego w Zabrniu – etap III

Remont Domu Ludowego w Zabrniu – etap III

Zakończono prace remontowe w Domu Ludowym w Zabrniu – etap III. Jest to kontynuacja prac remontowych rozpoczętych w 2021 roku i realizowanych w oparciu o Sołecką Strategię Rozwoju Wsi Zabrnie na lata 2021-2025. W 2023 roku wykonano remont sali, w której znajduje się biblioteka i miejsce spotkań dzieci i młodzieży, jak również koła gospodyń wiejskich, akademii seniora czy zespołu „Jagoda”. Prace obejmowały roboty przygotowawcze, które polegały na rozebraniu posadzek z wykładzin sztucznych i odgrzybieniu podłoża, wykonanie gładzi gipsowych ścian i sufitów wraz z malowaniem i położeniem nowej wykładziny na posadzce oraz wymianę zepsutego grzejnika gazowego. Zadanie realizowane jest w ramach partnerstwa z Gminnym Centrum Kultury w Grębowie. Prace porządkowe zostały wykonane z aktywnym udziałem mieszkańców Zabrnia. Dzięki remontowi nastąpiła poprawa warunków i komfortu życia oraz aktywizacja społeczna mieszkańców miejscowości Zabrnie, poprzez poprawę estetyki wnętrza domu ludowego.

Projekt „Domu Ludowego w Zabrniu” uzyskał dofinansowanie z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021 – 2025 na działania służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi. Wartość dofinansowania wynosi 12 000,00 zł.