Inicjatywa „Kartka dla sołectwa” (DK+ Inicjatywy Lokalne 2021)

Inicjatywa „Kartka dla sołectwa” (DK+ Inicjatywy Lokalne 2021)

Prezentujemy kartki z miejscowości Siedlisko i Wydrza, które powstały w ramach inicjatywy realizowanej  w Zabrniu.
Z radością pokazujemy na zdjęciach ostatnie już prace a jednocześnie trochę nam smutno, że to już koniec zajęć.
Warsztaty dotyczyły techniki scrapbooking. Jest to technika ręcznego wykonywania kartek okolicznościowych i pocztówek. W czasie tych warsztatów każda z uczestniczek pod okiem instruktora wykonała kartkę dla każdego sołectwa gminy Grębów. W sumie powstało 9 projektów dla: Grębowa, Jamnicy, Zapolednika, Krawców, Wydrzy, Stalów, Stalów -Siedliska, Zabrnia i Żupawy z elementami charakterystycznymi dla danego sołectwa. Był to niezwykle radosny czas, pełen kreatywnej wiedzy i doświadczeń. 


W tym miejscu chcemy podziękować wszystkim zaangażowanym w realizację inicjatywy:
Dyrektor GCK Alicji Kubiak- za pomoc i wsparcie podczas realizacji zadania.
Małgorzacie Jonaszek za wspaniałe serce, cierpliwość, niezwykłą radość i przekazaną pasję rękodzielniczą podczas prowadzenia zajęć.
Uczestniczkom warsztatów- za poświęcony czas i serdeczną atmosferę w trakcie spotkań.
Sabinie Motas- za pomoc i aktywny udział w realizacji warsztatów.