Wyjazd do kina w ramach PIL

Wyjazd do kina w ramach PIL

W ramach zadania PIL uczestniczki projektu pojechały na seans filmowy do kina.