Zespół Grębowianki zajął II miejsce w ,,X Głogowskim Przeglądzie Kapel i Śpiewaków Ludowych” ,Wykopki 2021.