2-3 lipca Zespoły w Bukowinie Tatrzańskiej

2-3 lipca Zespoły w Bukowinie Tatrzańskiej

W dniach 2- 3 lipca 2016 dwa zespoły z terenu powiatu tarnobrzeskiego : Jamniczanki i Wydrzowianie działające przy Gminnym Centrum Kultury w Grębowie będą  reprezentować  Gminę Grębów na XXXII  Międzywojewódzkim Sejmiku Wiejskich Zespołów  Teatralnych w Bukowinie Tatrzańskiej.
W   tegorocznej edycji wystąpi 11 zespołów z 4 województw:

  • 4 z województwa śląskiego (po 1 z pow. mikołowskiego, zawierciańskiego, bielskiego, częstochowskiego),
  • 3 z podkarpackiego (2 z pow. tarnobrzeskiego, 1 z pow. przeworskiego)
  • 3 z małopolskiego (po 1 z pow. nowotarskiego, myślenickiego, gorlickiego)
  • 1 z opolskiego (pow. strzelecki)

Ogółem: 186 osób.

 Na specjalnie zaproszenie MCK Sokół, oraz Bukowiańskiego Centrum Kultury oraz uprzejmości władz Gminy Grębów  oba zespoły spędzą w Bukownie dwa dni. Komisja Artystyczna Bukowiańskiego SEJMIKU rekomendować będzie najlepsze spektakle do udziału w Centralnym Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie, jak również podzieli się uwagami i spostrzeżeniami z kierownikami i instruktorami podczas spotkań warsztatowych.
Głównym zadaniem sejmiku jest popularyzacja dorobku artystycznego wiejskich zespołów teatralnych, jak również zaszczepienie szacunku i ukazanie piękna tkwiącego w tradycyjnej kulturze ludowej, a a także tworzenie tradycji stałych spotkań, integrujących zespoły i ich opiekunów. Zaznaczyć należy , iż zarówno Jamniczanki jak i Wydrzowianie to zespoły z długoletnim stażem, posiadające szereg wyróżnień na rożnego typu konkursach i sejmikach. Stale promują Gminę Grębów na szczeblu lokalnym, międzywojewódzkim i ogólnopolskim. Na pochwałę zasługuje ich pasja i zaangażowanie w pracę na rzecz upowszechniania dawnej kultury ludowej. Członkowie zespołów to ludzie charyzmatyczni, cechujący się duża otwartością i łatwością kontaktów z innymi. Nie szczędzą swego czasu na próby, występy czy liczne spotkania.

Zaproszenie1 (2)