Spotkanie z książką!

Spotkanie z książką!

SPOTKANIE  Z  KSIĄŻKĄ

29 września br. o godzinie 1800

 

Tematem prelekcji będzie:
Malarstwo

 Stanisławy Mrozowej


„Gdyby nie było malowania, to jakby kto oczy związał;
wszystko zostało zapomniane na zawsze”
      Stanisława Mróz

Spotkanie poprowadzi

JUDYTA CIBA

pobrane