Warsztaty artystyczne w ramach LKS (kompozycje z kwiatów)