Wyjazd w ramach zadania LKS

Wyjazd w ramach zadania LKS

5 września odbył się wyjazd seniorów do Skansenu w Sanoku w ramach zadania LKS.
Grupa zwiedziła też Ogrody Biblijne i Zaporę nad Sooliną.
GLAERIA ZDJĘĆ

IMG_7957