Spotkanie z książką

Spotkanie z książką

W dniu 18 października o godz. 18.oo odbyło się spotkanie poświęcone poezji

Stanisławy Mróz z Grębowa. Prelekcję poprowadziła regionalistka Maria Kopała. Przedstawiła ciekawostki z życia autorki, opowiadała o jej życiu i twórczości poświęconej Naszej Małej Ojczyźnie.

Prelegentka zaprezentowała różnego rodzaju wiersze, pieśni, przyśpiewki, legendy, życzenia,

modlitwy i inne.

W poezji p. Mrozowej czytelnik dostrzega lokalny patriotyzm oraz uczy się historii i miłości do rodzinnej miejscowości. Twórczość p. Mrozowej możemy porównać do twórczości Jana Puka

i innych miejscowych poetów.

Za spotkanie i miłą atmosferę serdecznie dziękujemy.

IMG_8368

IMG_8376

IMG_8369IMG_8370
IMG_8371

IMG_8377

IMG_8378

IMG_8379

IMG_8380

IMG_8381