Relacja z Dnia Seniora w Jamnicy

Relacja z Dnia Seniora w Jamnicy

Poniżej prezentujemy relację zdjęciową z Dnia Seniora w Jamnicy.
Mieszkańcy z wielkim entuzjazmem przybyli na coroczne spotkanie. Powitał ich Wójt Gminy Kazimierz Skóra oraz Alicja Kubiak- Dyrektor GCK. Program artystyczny na tę okazję przygotował zespół Kalina z Zapolednika, zespół Perełki z Żupawy oraz Pani Sekretarz Lidia Jurek. Do tańca przygrywała kapela „Jaśki”. 
Zespół Jamniczanki, zaprezentował  premierowe widowisko obrzędowe
pt.: „Adwentowy wiecór w Walkowej chacie”, jako że zespół pierze już darł i kisił kpustę
w tym widowisku pobocznym wątkiem jest przebieranie grochu.
Nie brak przy tym komicznych scen zazdrości o chłopa, bicia „kormika”
oraz zawalenia sąsiedzkiego płotu… z wszystko to zespół prezentuje
z  olbrzymim humorem a przy tym znajomością adwentowych zwyczajów…

Galeria zdjęć