Relacja z Dnia Seniora w Wydrzy

Relacja z Dnia Seniora w Wydrzy

Dziś odbył się Dzień Seniora w Wydrzy.
Mieszkańców miejscowości powitał Wójt Kazimierz Skóra,
Dyrektor GCK Alicja  Kubiak oraz ks. Proboszcz Eugeniusz Różański.
Oprawę artystyczną wydarzenia zapewniły zespoły działające przy Gminnym Centrum Kultury:
Zespół Jarzębina z Krawców, kapela ludowa oraz zespół Wydrzowianie, który zaprezentował dawny zwyczaj: Darcie Pierza.
Wokalnie zaprezentowała się również Pani Sekretarz Lidia Jurek.
 GALERIA ZDJĘĆ