Jubileusz 10 lecia Grębowianek – gratulujemy!

Jubileusz 10 lecia Grębowianek – gratulujemy!

Już jutro zespół Grębowanki świętować będzie doniosły Jubileusz 10 -lecia działalności!
To chwila by spojrzeć wstecz i  z nutą nostalgii przypomnieć sobie  początki a także sukcesy zespołu,
które z czasem przeradzały się w całokształt działalności.
Zespół powstał w lutym 2007 roku. Powstanie grupy było odpowiedzią na zapotrzebowanie środowiska. Wówczas brakowało miejscowego zespołu, który uświetniałby swoimi występami gminne imprezy okolicznościowe. Szybko znalazły się panie, które chciały rozwijać swe zainteresowania muzyczne.  Kierownikiem muzycznym zespołu został instruktor Piotr Jajko, a pieczę nad działalnością objęło Gminne Centrum Kultury. Jego działalności kibicuje i stale wspiera w działaniach Wójt Gminy Kazimierz Skóra.  Zespół czynnie działa na niwie kultury regionu, promując kulturę
lasowiacką również  poza terenem Gminy Grębów.

W repertuarze zespołu są pieśni i piosenki ludowe, regionalne, biesiadne podtrzymujące tradycje lasowiackie, jak też pieśni patriotyczne i religijne. Zespół stale współpracuje z artystką ludową Stanisławą Mróz. Ciągle opracowywane są nowe utwory wzbogacające repertuar zespołu! Co składa się na jego autentyczność i odrębność.
Na kartach dziesięcioletniej działalności zapisały się liczne sukcesy zespołu. Wśród nich wymienić należy:
Zdobycie „Złotej Motyki” na VI Głogowskim Przeglądzie Kapel i Śpiewaków ludowych (04.09.2016)
Udział w 48 i 49 Sabałowych Bajaniach w Bukowinie Tatrzańskiej.
III miejsce w Przeglądzie kapel i Śpiewaków ludowych „Pogórzańska nuta” (Dynów, 22.05.2016)
oraz liczne zwycięstwa w konkursie „Baba Roku” organizowanym corocznie we Wrzawach, w którym to zespół wyróżnić się musi olbrzymią charyzmą, umiejętnościami kulinarnymi, zmysłem artystycznym i umiejętnością współpracy. Nie sposób wymienić tu wszystkich zdobytych wyróżnień…
Takie są właśnie nasze Grębowanki!
 To panie, które w wolnym czasie całe swe serce wkładają w współpracę z Centrum Kultury. Miłe, uśmiechnięte, odznaczające się olbrzymią serdecznością! Nie brak im poczucia humoru oraz dystansu do otaczającego świata, są  przy tym ogromnie empatyczne i otwarte na człowieka. Gościnne i zaradne… Każda wnosi do zespołu cząstkę siebie, nić entuzjazmu, zaangażowanie i pasję co składa się na całokształt zespołu i jego wielkie serce!
Drogie Panie oby tak dalej!
Z życzeniami wielu dalszych kart aktywności artystycznej dla wszystkich członkiń Zespołu Grębowianki! By stale się zapisywały! By działalność przynosiła mnóstwo satysfakcji ! W tak ważnym dla Was dniu składamy życzenia spełnienia marzeń, zdrowia i wszelkiej pomyślności!

Wójt Gminy Grębów
Kazimierz Skóra
Dyrektor GCK
Alicja Kubiak
wraz z pracownikami