Relacja z wykładu

Relacja z wykładu

23 marca 2017 r., odbyły się wykład i prezentacja na temat „Współczesne zagrożenia”- adresowane do słuchaczy Akademii Seniora.
Prelegentem spotkania był dr Mirosław Rewera- wykładowca KUL, autor książki „Wokół dopalaczy”. Podczas wykładu był poruszany problem nowych narkotyków i dopalaczy. Celem spotkania było przekazanie wiedzy na temat substancji psychoaktywnych określanych jako środki zastępcze tzw. dopalacze. Wykład i prezentacja wzbudziły żywe zainteresowanie wśród słuchaczy.
Serdecznie dziękujemy dr Mirosławowi Rewera za pasjonujące spotkanie, ofiarowaną dla tutejszej Biblioteki książkę, a słuchaczom za miłą atmosferę podczas spotkania.