Grębowianki na Dożynkach XXXIV Archidiecezji Przemyskiej i XVII Woj. Podkarpackiego