Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018 dla Akademii Seniora

Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018 dla Akademii Seniora

Akademia Seniora działająca przy Gminnym Centrum Kultury w Grębowie uroczyście rozpoczęła rok akademicki 2017/2018. Zainteresowanie tą formą aktywności nie ustaje, a uczestnicy zgłaszają kolejne pomysły na zajęcia. Osoby starsze mogą tu pogłębiać wiedzę oraz rozwijać pasje. Dla wielu osób jest to też okazja do integracji ze środowiskiem równolatków, jak również odskocznia od codziennych zajęć i problemów. Podczas tego wydarzenia jako pierwsza zabrała głos Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Alicja Kubiak, która podziękowała wszystkim za przybycie.  Inauguracyjny wykład  „Skąd biorą się współczesne problemy kulturowe?” poprowadził ks. dr Bartłomiej Krzos, który  jest pełnomocnikiem Rektora KUL d.s. rozwoju WZPiNoS KUL w Stalowej Woli i wykładowcą Katolickiej Nauki Społecznej w tej jednostce Uniwersytetu. Na jego ręce zostały złożone podziękowania od słuchaczy za patronat naukowy nad Akademią Seniora.

Władze Gminy Grębów, otwarte na potrzeby środowiska, postanowiły rozpocząć podobną formę działalności w Stalach. Zajęcia dla seniorów w tej miejscowości rozpoczęły się w październiku br.