Zajęcia dla Akademii Seniora (zdjęcia)

Zajęcia dla Akademii Seniora (zdjęcia)

Zajęcia gimnastyczne z elementami tańca z instruktorem Agnieszką Guzik.

Zajęcia muzyczne z instruktorem Piotrem Jajko