Jamniczanki w Starym Dzikowie

Jamniczanki w Starym Dzikowie

W niedzielę 4 lutego, zespół Jamniczanki reprezentował gminę w czasie przeglądu „Wątki folkloru ludowego”,
gdzie zaprezentowały widowisko „Adwentowy wiecór w Walkowej chacie”.
Grupa zdobyła zaszczytne wyróżnienie pieniężne, moc nowych doświadczeń i wspomnień.
GALERIA ZDJĘĆ