Jamniczanki na XXXI Sesji Rady Powiatu

Jamniczanki na XXXI Sesji Rady Powiatu

9 maja zespół Jamniczanki na specjalne zaproszenie Przewodniczącego Rady Powiatu Dominika Szewc,
uczestniczył w XXXI Sesji Rady Powiatu tarnobrzeskiego.
Grupa odebrała z rąk Starosty Powiatu Pawła Bartoszka  i radnych z gminy Grębów nagrodę za całokształt działalności i olbrzymie wyróżnienia na szczeblu Ogólnopolskim.
Grupa stale propaguje żywą kulturę ludową a na scenicznych deskach prezentuje niezwykłe ważne i istotne dzieła sceniczne będące dowodem miłości do dawnych zwyczajów i tradycji z regionu tarnobrzeskiego. Ujmuje prawdą i mądrością, a liczne wyróżnienia dowodzą aktorskich uzdolnień wykonawców. Zespół jest godnym szacunku i podziwu dowodem służby kulturze teatralnej- służbie pełnionej ku potrzebie lokalnego środowiska, ale swoją jakością osiągającej wymiar ponadlokalny. 
GALERIA ZDJĘĆ