„Człowiek odchodzi, pamięć pozostaje”- Ś. P. Stanisława Mróz

„Człowiek odchodzi, pamięć pozostaje”- Ś. P. Stanisława Mróz

„Człowiek odchodzi, pamięć pozostaje”

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż  dnia 25.07.2018 zmarła

Ś. P. Stanisława Mróz- artystka ludowa z Grębowa

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się  27.07.2018 w Kościele Św. Wojciecha w Grębowie o godz. 9.30. Różaniec odbędzie się dzisiaj (26.07) po mszy wieczornej.

Jej odejście dotknęło Nas wszystkich .
Żegnamy Ją z wielkim smutkiem.
Rodzinie i bliskim życzymy sił do zniesienia bólu,
bo nie znajdujemy słów pociechy.

Jej bogaty dorobek artystyczny  budzi podziw ludzi zachwyconych jej pracowitością i talentami w różnych dziedzinach sztuki.
Ujmująca, skromna, pogodna oraz bezinteresowna tak zapamiętamy Panią Stanisławę.

Autoportret Stanisławy Mróz