Jamniczanki wróciły z Bukowiny

Jamniczanki wróciły z Bukowiny

W Bukowinie dobiegł końca  Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych. Na scenie Domu Ludowego wystąpiło 10 teatrów wiejskich z województw Małopolskiego i Podkarpackiego. Sejmik w Bukowinie Tatrzańskiej, to jeden z pięciu organizowanych w różnych miejscach w Polsce międzywojewódzkich sejmików teatralnych. Najciekawsze przedstawienia są zapraszane na jesienny, Ogólnopolski Sejmik Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie. 

– To był sejmik o wyjątkowym poziomie artystycznym prezentowanych przedstawień. Rzadko się to zdarza – mówił Jan Zdziarski, przewodniczący jury, wiceprezes Towarzystwa Kultury Teatralnej. Podkreślał, że dzięki temu, iż sejmik nie ma charakteru konkursu, a jest spotkaniem do rozmowy o teatrze, zespoły dojrzewają, uczą się, a przedstawienia zyskują nową jakość. – Czasami prezentowane są tu spektakle tak dobre, że porównuje się je z najlepszymi przedstawieniami teatru zawodowego – mówił. 

Przewodniczący Zdziarski wyraził ubolewanie nad faktem, że w tym roku główny sponsor sejmików – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – obcięło fundusze dla sejmików teatrów wiejskich. – Może inne wydatki były ważniejsze – próbował zrozumieć. To jednak spowodowało, że do Tarnogrodu zostanie zaproszonych mniej zespołów niż zwykle. Chyba że, jak mówił, ministerstwo pozytywnie rozpatrzy złożone odwołanie i wówczas to na jesienny sejmik pojadą Jamniczanki. (decyzja zapadnie 1 września)