Stalowianki, Jagoda z Panią Sekretarz i Jaśki w Tarnobrzegu