Eko-Kulturalnie

Eko-Kulturalnie

Trwają zajęcia w ramach zadania Eko-Kulturalnie.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie”Zadanie pn. „Eko-kulturalnie. Działania warsztatowe dla seniorów dzieci i młodzieży ” w ramach projektu grantowego pn. „Organizacja i realizacja wydarzeń społecznych, kulturalnych, edukacyjno-oświatowych, wykorzystujących potencjał LGD” współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020.