Jamniczanki jadą do Tarnogrodu

Jamniczanki jadą do Tarnogrodu

Komunikat Towarzystwa Kultury Teatralnej w Warszawie:

         Wypełniając zobowiązanie złożone  w dniu 6 sierpnia br (patrz – Komunikat Rady Programowej i Komentarz głównego organizatora), uprzejmie informujemy, że organizatorzy  35. Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie:

  • Sprecyzowali budżet imprezy, czyli określili swoje możliwości finansowe oraz koszt niezbędnych wydatków na realizację Sejmiku.
  • Dokonali weryfikacji stanu osobowego zespołów zakwalifikowanych do udziału w „finałowym” spotkaniu.
  • Stwierdzili, że możliwe jest zaproszenie jednego zespołu z tzw. listy rezerwowej.

 

                        Opierając się na powyższych ustaleniach oraz analizie opinii Komisji Artystycznych sejmików międzywojewódzkich,   do udziału w 35. Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej  z a p r a s z a m y  Zespół JAMNICZANKI z Jamnicy (woj. Podkarpackie) z widowiskiem Wigilia u Walków.

Łączymy serdeczne pozdrowienia   

   Jan  Zdziarski                                                Lech Śliwonik

         Wiceprezes                                                         Prezes