„Praca z rodziną dotkniętą przemocą domową”

„Praca z rodziną dotkniętą przemocą domową”

W piątek 18 stycznia w sali widowiskowej GCK odbył się wykład dla Akademii Seniora pt. „Praca z rodziną dotkniętą przemocą domową”. Prelekcję poprowadził dr Paweł Witek.