Zadanie w ramach PIL

Zadanie w ramach PIL

Grupa nieformalna Grębowskie Bohaterki (H.Skawińska, S.Motas, B. Kozieł, J. Brak-Głowala)
działająca przy Akademii Seniora i Gminnym Ośrodku Kultury w Grębowie złożyła wniosek w ramach
programu Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2019.
Spośród 398 złożonych wniosków dofinansowano 75.
Miło nam poinformować, że wśród dofinansowanych na 9-tym miejscu znalazł się także  wniosek ww . grupy.
„Wdowa- kobieta samotna, ale samowystarczalna!” , będzie realizowany  już od połowy kwietnia.