Jamniczanki i Wydrzowianie po Przeglądzie w Sędziszowie MŁP.

Jamniczanki i Wydrzowianie po Przeglądzie w Sędziszowie MŁP.

W dniach 27-28 kwietnia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziszowie Małopolskim odbył się XXXI Wojewódzki Konkurs „Ludowe obrzędy i zwyczaje”. Jego głównym celem jest ochrona i popularyzacja tradycyjnego folkloru, a w szczególności autentycznych obrzędów i zwyczajów. MGOK w Sędziszowie po raz czwarty  gościł uczestników konkursu, którego głównym organizatorem jest Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie. Wzięły w nim udział dwie grupy z terenu naszej  gminy: Jamniczanki i Wydrzowianie.
Jamniczanki z widowiskiem „Jarmark wielkanocny” oraz  Wydrzowianie z „Zapustami”.

Wojewódzki Konkurs „Ludowe obrzędy i zwyczaje” to jedna z najstarszych imprez związanych z folklorem na terenie Polski. Organizowany jest od 1987r.  Prezentacje konkursowe odbywały się przez dwa dni. Podczas tegorocznej edycji konkursu zaprezentowało się  kilkanaście zespołów z województwa podkarpackiego, zrzeszających ponad trzystu artystów-amatorów w wieku od 6 do prawie 90 lat. Grupy przedstawiły  obrzędy i zwyczaje rodzinne związane z narodzinami dziecka, chrzcinami, weselem, pogrzebem, cyklem prac na roli, a także widowiska dotyczące świąt Bożego Narodzenia, Zapustów, Wielkanocy. Prezentacje oceniała komisja konkursowa, w której zasiadali eksperci w dziedzinie etnografii, teatru i muzyki. Przedstawieniom grup obrzędowych z Podkarpacia towarzyszyły spotkania konsultacyjne z ekspertami. 
Komisja konkursowa przyznała : Wyróżnienie (nagroda) dla zespołu Wydrzowianie oraz wytypowała cztery zespoły jako wyróżnione  na Sejmik do Bukowiny Tatrz.  wśród nich jest zespół Jamniczanki!
Oraz nagrodę specjalną dla Pani Heleny Kułaga grającej rolę gospodyni Jagny… za charyzmę, niezwykły talent i umiejętności aktorskie, . Jest to olbrzymie wyróżnienie (bardzo znaczące dla niej samej i całego zespołu, wiemy że to wyjście na scenę wymagało od niej dużego poświęcenia!). Wszyscy są pełni podziwu.
Gratulujemy obu grupom!