Grębowianki w Tyczynie

Grębowianki w Tyczynie

 Grębowianki wystąpiły w niedzielę 7 lipca na XXIV Wojewódzkim Przeglądzie Wiejskich Zespołów Śpiewaczych w Tyczynie. Zespół wykonał utwory: Obraz, Eljos, Pastuszek.