Zespoły na Jarmarku Dominikańskim

Zespoły na Jarmarku Dominikańskim

Zespoły działające przy GCK: Jagoda z Panią Sekretarz Lidią Jurek oraz Kalina i KGW Róża wystąpiły na Jarmarku Dominikańskim w Tarnobrzegu w sobotę 3 sierpnia.