Jamniczanki w Starym Dzikowie

Jamniczanki w Starym Dzikowie

W pierwszą niedzielę lutego Stary Dzików stał się stolicą folkloru za sprawą organizowanego od szesnastu lat Regionalnego Przeglądu Grup Obrzędowych „Wątki Folkloru Ludowego”.

Przegląd ma na celu prezentację zwyczajów i obrzędów ludowych z terenu województwa podkarpackiego i lubelskiego, popularyzację tych wartości kulturowych w społeczeństwie, a także zachowanie folkloru rodzimego dla młodszych pokoleń i środowisk twórczych.

Organizatorzy przeglądu to Centrum Kulturalne w Przemyślu, Gminny Ośrodek Kultury w Starym Dzikowie, Wójt Gminy Stary Dzików, a współorganizatorem Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie.
Jury w składzie: J.Dynia i A. Karczmarzewski przyznało zespołowi wyróżnienie. 

dig

dig

dav