I miejsce dla zespołu Jamniczanki

I miejsce dla zespołu Jamniczanki

Zespół Jamniczanki odniósł kolejny sukces: zdobył I miejsce i nagrodę pieniężną za udzial w 1szym Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Ludowych i Obrzędowych 'Ritual’ w Wysokiej k. Łańcuta.

Gratulacje dla całego zespołu!